Kullanım Sözleşmesi

1) Sözleşme Konusu:
İş bu sözleşme konusu; internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
2) Sözleşme Kapsamı:
İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Getap yazılımları tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Getap yazılımları tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3) Sözleşme Tarafları:
İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Getap yazılımları tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
4) Sözleşme Tanımlamaları:
* Site sahibi ve işletmecisi olan; getap.net ve tüm alt domainleri bu sözleşme boyunca “Getap yazılımları” olarak adlandırılacaktır.
* “Getap yazılımları sitesinde bulunan üye girişi formunu doldurmuş, “Giriş” butonuna basarak üye girişi işlemlerini tamamlamış olan kişi; bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır.
* “Getap yazılımları sitesine kayıtlı tüm üyelerin, kendisinin verdiği bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye; bundan böyle “Üye Profili” olarak adlandırılacaktır.
5) Yasal Hak ve Hükümlülükler:
İş bu sözleşme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve “Getap yazılımlarının hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden oluşmaktadır.
Üye, üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
Üye, Getap yazılımlarının yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, üyelere ait gizli, özel ve/veya ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Getap yazılımlarından her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
Üyelerin, site aracılığıyla Getap yazılımları tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır.
Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Getap yazılımlarının doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Getap yazılımları, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Getap yazılımlarının üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan e-posta adresi dışındaki bilgiler, sitelerin diğer tüm kurum üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üyeler, Getap yazılımlarının yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Getap yazılımları doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez.

Her üye, Getap yazılımları ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Getap yazılımları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Getap yazılımları doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

Üyelerin, sistem içerisinde yapmış oldukları kameralı ve/veya sesli görüşmelerin gizliliği esastır. Bu video ve/veya sesli görüşmeleri sistem içerisinde kurum dışından ve/veya dışarıdan kişilerce paylaşılması yasaktır. Olası paylaşımlarda cezayi yükümlülüklerden üye ve/veya kurum sorumludur.

Kameralı ve/veya sesli görüşmelerde kayıtların dışa aktarılarılmasıyla oluşan gizlilik ihlalinden Getap yazılımları sorumlu değildir. Kameralı ve/veya sesli görüşmelerde video paylaşımı yapan kullanıcı ve/veya kurumun üyeliği tamamen iptal edilebilir.
a) Getap Yazılımlarının Yasal Hak ve Hükümlülükleri
Getap yazılımları, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Getap yazılımları bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Getap yazılımlarının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Getap yazılımları tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Getap yazılımları tarafından yapabilir. Getap yazılımları tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
Getap yazılımları, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Getap yazılımları tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Getap yazılımları bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
Teknik sorunlardan Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Getap yazılımları sorumlu tutulamaz.
Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Getap yazılımlarının izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

7) Diğer Hükümler:
a) Fikri Mülkiyet Hakları
Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Getap yazılımlarının fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Getap yazılımlarına aittir. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Getap yazılımlarının fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Getap yazılımlarının hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Getap yazılımlarından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Getap yazılımlarıin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Getap yazılımlarının; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Getap yazılımlarının fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

b) Sözleşme Değişiklikleri
Getap yazılımları, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
c) Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Getap yazılımları, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Getap yazılımları için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Getap yazılımlarından herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Getap yazılımların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

d) Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
e) Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Getap yazılımları, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Getap yazılımların uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.